Pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą
 

Mums rūpi jūsų privatumas

 

Crypto Smėlio Arena (toliau – Duomenų valdytojas arba mes) šia privatumo politika (toliau – Politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdomomis interneto svetainėmis. Mes pripažįstame, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi jums – mūsų klientams bei kitiems duomenų subjektams (toliau – Duomenų subjektai), ir esame įsipareigoję gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą.

Duomenų subjektai mums patiki savo asmeninę informaciją ir mes esame atsakingi už tai, kad kiekvieną dieną dirbtume taip, kad pateisintume jų pasitikėjimą.

Mums svarbu užtikrinti jūsų asmens duomenų tvarkymo skaidrumą. Taigi, šioje Politikoje:

paaiškiname, kaip mes renkame, naudojame ir saugome (tvarkome) asmens duomenis;

informuojame duomenų subjektus apie tai, kaip jų asmens duomenys yra tvarkomi ir kokias teises turi kiekvienas duomenų subjektas.

Politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti duomenų valdytojo teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte šią Politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami duomenų valdytojui priklausančiose interneto svetainėse sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėse, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

Patvirtiname, kad mūsų svetainių lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetaines. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Mūsų svetainėje duomenys renkami Elektroninė prekyba tikslais užtikrinti paslaugų teikimą mūsų arenos lankytojams. Mes renkame šiuos duomenis: Vardas, Pavardė, Telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Duomenis saugome vienerius metus nuo paskutinio prisijungimo.